Genel Bilgiler

T.C

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

Adalet Meslek Yüksekokulu Programlarının Amacı

Adalet Programı

Adalet Programının amacı, Adalet Bakanlığının adli yargı ve infaz kurumlarında,
yardımcı nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesidir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programının amacı, ceza infaz kurumları ve çocuk
eğitim evlerinde ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev alan meslek
elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Adalet Programı

Adalet Programında, öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz

önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Yüksekokulda,

Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Çocuk Hakları Hukuku gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, Klavye, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İletişim ve Protokol, Banka ve Sigorta Hukuku, Kişilik Hakkı ve Psikolojik Taciz, Genel Muhasebe, İktisada Giriş gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirilmesinin gereklerine uygun olarak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Ağırlıklı olarak Kamu Hukuku derslerinin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları, Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi, Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği, Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar, Denetimli Serbestlik, Kriz ve Kriz Yönetimi gibi öğrencilerin mesleklerini icra etmeleri sırasında yeterli donanıma sahip olmalarını sağlayacak dersler verilmektedir. Ayrıca söz konusu programda ikinci sınıf öğrencileri için bahar yarıyılında zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Öğrenciler, Adalet Bakanlığı Ceza

ve Tevkifevleri bünyesinde 30 iş günü süreli zorunlu staj eğitimlerini tamamlayarak teorik bilgilerinin yanında uygulama alanında bilgi sahibi olmaktadır.

Gereken Nitelikler

Adalet Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmek isteyen bir öğrencinin hukuk bilimi ve uygulamasına ilgi duyan, sözel derslerde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygusuna sahip olması bu alandaki başarısını artıracaktır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve İstihdam Alanları

Adalet Programı

Yüksekokulumuz Adalet Programından mezun olanlara "Adalet Meslek Elemanı" unvanı verilir. Adalet meslek elemanları, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde istihdam edilmektedirler.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

Yüksekokulumuz Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programından mezun olanlar, infaz ve güvenlik hizmetleri alanında ön lisans derecesi ile “meslek elemanı” unvanı alırlar ve ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilirler.


Bu sayfa Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından en son 17.05.2020 19:47:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM