Zorunlu Staj

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI STAJ UYGULAMASINA YÖNELİK BİLGİLER

 

STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Staj, Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süresi içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve iş hayatını tanıyabilmeleri için öngörülen bir mesleki uygulamadır. İkinci sınıfa geçen Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, zorunlu stajlarını 4. yarıyılda 30 işgünü olarak yapacaklardır. Zorunlu stajın hangi tarihler arasında yapılacağı Adalet Meslek Yüksekokulu staj komisyonu tarafından belirlenerek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencileri, stajlarını, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde yapabilirler.    

 

STAJIN AMACI

 

Stajın amacı, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programından mezun olacak öğrencilerin mezun olacakları programla ilgili iş alanlarını tanımaları, teorik eğitimlerini uygulama ile pekiştirmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin işyeri ortamlarına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için staj süresince, stajlarını gerçekleştirdikleri kurumlarda yapılan işlerle ilgili mümkün olduğunca bilgi edinmeleri ve bu işlerle ilgili tecrübe edinmeleri gerekmektedir. 

 

STAJ BAŞVURUSU

 

İkinci sınıfa geçen Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, zorunlu stajlarını 4. yarıyılda 30 işgünü olarak yapacaklardır. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programından mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve değerlendirme sonrasında başarılı olması gerekmektedir.

Öğrenciler, staj yapmaya ilişkin taleplerini içeren dilekçe (dilekçe örneği belgeler formlar bölümünde bulunmaktadır) ekine öğrenci belgelerini, staj formunu ve kimlik belgelerini ekleyerek ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bireysel olarak ileteceklerdir.

Öğrenciler staj yeri belirledikten sonra yüksekokul internet sitesinden staj dosyası temin edeceklerdir. Staj dosyası içerisinde Staj Yönergesi, Staj Başvuru Formu (Form 1), İşyeri Değerlendirme Formu (Form 2), Staj Devam ve Çalışma Çizelgesi (Form 4), Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Form 3), Sağlık Yardımı Bildirim Formu (Form 5) ve o yılın staj takviminin ilan edildiği yedi adet belge yer almaktadır.

Öğrenciler dosyayı teslim aldıktan sonra, içinde yer alan staj başvuru formunu eksiksiz olarak dolduracaklardır.

Öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Kanunu gereği sigortalı olabilmeleri için: 

 • Staj Başvuru Formu (Form 1, 3 adet; her biri fotoğraflı ve ayrı ayrı doldurulacaktır.)
 • Öğrenci ve Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (1 adet)
 • İkametgâh Belgesi ve Sağlık Yardımı Bildirim Formu (Form 5, 1 adet)

 

Her yıl için ilan edilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin staj başvurularının kabul edilip edilmediği hususu, başvuruların son bulmasından sonra ilan edilecektir. 

 

STAJDA DOSYA TESLİMİ

 

Öğrenciler staj bitiminde staj dosyalarını, içindeki formlar eksiksiz olmak şartıyla, belirlenen tarihler arasında idareye teslim etmek zorundadırlar. İlan edilen tarihten sonra dosya kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin teslim ettikleri dosya içerisinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

 • İşyeri Değerlendirme Formu (Form 2, kapalı zarf içinde işyeri yetkilisinin imzası ile verilecektir.)
 • Günlük Devam ve Çalışma Çizelgesi (Form 4, bu çizelgeden çalışma günü kadar fotokopi çoğaltılarak her gün için yapılan işler tek tek yazılacaktır.)
 • Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Form 3, Öğrencinin adı-soyadı ve numarası yazılmış olacaktır.)

 

STAJDA MAZERET

 

Staj esnasında sağlık veya başka nedenlerle alınan mazeret izinleri ve sağlık raporları, staj gününe sayılmaz.

 

STAJ TAKVİMİ

 

İşlem

Tarih

Açıklama

Başvuru Belgelerinin Yüksekokula Ulaştırılması

6 Ocak 2020

24 Ocak 2020

 • Staj Başvuru Formu (Form 1, 3 adet; her biri fotoğraflı ve ayrı ayrı doldurulacaktır.)
 • Öğrenci ve Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (1 adet)
 • İkametgah Belgesi ve Sağlık Yardımı Bildirim Formu (Form 5, 1 adet) 

Yukarıdaki belgelerin belirtilen son tarihe kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine ulaştırılması gerekmektedir. İlan edilen tarihten sonra yapılan staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

Listelerinin İlan Edilmesi

31 Ocak 2020

Cuma

 

Staj yeri kabul veya reddedilen öğrencilerin listesi ilan edilir.

(Listeleri kontrol etmeyi sakın unutmayınız. Varsa eksik belge ve bilgilerinizi tamamlayınız.)

Staj Dönemi

17 Şubat 2020
 5 Haziran 2020

Öğrencilerimizin takvim aralığında olmak kaydı ile önceden belirlemiş oldukları tarih aralığında staj uygulamasını gerçekleştirdikleri zaman dilimi. (Hafta sonları ve resmi tatil günleri iş günü olarak sayılmayacaktır. Toplam 30 iş günü şeklinde gerçekleştirilecektir.)

(Staj esnasında sağlık veya başka nedenlerle alınan mazeret izinleri ve sağlık raporları, staj gününe sayılmaz.)

Staj Süresi

30 iş günü

 

Staj Dosyalarının Son Teslim Tarihi

12 Haziran 2020

Cuma

 • İşyeri Değerlendirme Formu (Form 2, kapalı zarf içinde işyeri yetkilisinin imzası ile verilecektir.)
 • Günlük Devam ve Çalışma Çizelgesi (Form 4, bu çizelgeden çalışma günü kadar fotokopi çoğaltılarak her gün için yapılan işler tek tek yazılacaktır.)
 • Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Form 3, Öğrencinin adı-soyadı ve numarası yazılmış olacaktır.)

Yukarıdaki belgeleri içerecek şekilde hazırlanan staj dosyalarının belirtilen son tarihe kadar yüksekokulumuza ulaştırılması gerekmektedir. İlan edilen tarihten sonra dosya kabul edilmeyecektir.

Staj Değerlendirmeleri

22 Haziran 2020

Cuma

Komisyon tarafından değerlendirmeye alınan staj dosyalarının kabul veya reddine ilişkin listeler belirtilen son tarihte ilan edilir.

 

 

STAJ İÇİN KULLANILACAK BELGELER VE FORMLAR

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Formlar

 • Form 1 - STAJ BAŞVURU FORMU (Öğrenci tarafından doldurulacak) , 3 adet; her biri fotoğraflı ve ayrı ayrı doldurulacaktır.)
 • Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimliği Fotokopileri (1 adet)
 • İkametgâh Belgesi (1 adet)
 • Form 5 - SAĞLIK YARDIMI BİLDİRİM FORMU (1 adet)

Staj Süresince Kullanılacak Belgeler ve Formlar

 • Form 4 - STAJ DEVAM ÇALIŞMA ÇİZELGESİ (Bu belge fotokopi ile çoğaltılarak, çalışılan her gün için doldurulacaktır.)

Staj Bitiminde Dosya Oluşturulurken Kullanılacak Belgeler ve Formlar

 

Dosya hazırlanırken buradaki sıraya göre yarım kapaklı bir dosya ile evraklarınızı düzenleyiniz.

 

 • Form 2 - İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (Kapalı zarf içinde işyeri yetkilisinin imzası ile verilecektir.)
 • Form 4 - GÜNLÜK DEVAM VE ÇALIŞMA ÇİZELGESİ (Bu çizelgeden çalışma günü kadar fotokopi çoğaltılarak her gün için yapılan işler tek tek yazılacaktır. Her bir çizelge kurum yetkilisi tarafında imzalanmalı ve mühürlenmelidir.)
 • Form 3 - STAJ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME FORMU (Öğrencinin adı-soyadı ve numarası yazılmış olacaktır.)

 

 

Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Staj Yönergesine http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/2019/ceza_ve_infaz_yonergesi_v3.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

 

BELGELER VE FORMLAR

 

Başvuru Dilekçesi Örneği

Staj Başvuru Formu (Form 1)

İşyeri Değerlendirme Formu (Form 2)

Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Form 3)

Staj Devam ve Çalışma Çizelgesi (Form 4)

Sağlık Yardımı Bildirim Formu (Form 5)

Staj Başvuru Formu Örneği (3 adet hazırlanacak)


Bu sayfa Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından en son 06.06.2020 15:21:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM