Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Yaz Okulu *

Yaz Okulu Nedir? *

Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere,

başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı olarak

başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak

veya

yeni ders almak için

Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

Yaz Okulu Yönetmeliği

Üniversitenizde verilmesi düşünülen, verilen ders içeriklerini nereden bulabilirim? *
Yaz Okulunda seçtiğim dersler kesin kayıtlarda eksik görünmekte? *

M.Ü.Yaz Okulu Yönetmeliği

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 9 - (2)   (Değişik fıkra: RG-2/6/2013-28665) Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam on dört saati aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

(11)   (Değişik fıkra: RG-2/6/2013-28665) Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla oniki saatlik dersi başka üniversiteden alabilir.

hükmü uyarınca yaz okulunda toplamı 14 saati aşan ders seçimi yapılamamaktadır

dolayısı ile seçilen derslerin toplamı kontrol edilmelidir.

Yaz okulunda Yüksekokulumda açılmayan bir dersi başka bir birimden alabilirmiyim ? *

Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Başvuru ve ders alma esasları içeren 9.Maddenin 9.fıkrası :

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin, ders saati ve kredisinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik ve dil açısından denkliğinin kabul edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki yönetmelik maddesine istinaden

 Farklı birimlerden ya da bölümlerden ders alacak öğrenciler Yüksekokula dilekçe vererek, Yönetim Kurulu Kararı ile ders alacağı Fakülteye/Yüksekokula başvuracaklardır. Buna göre çıkacak olan kararlara göre ders alınıp alınamayacağı kesinleşmektedir.

Yaz Okulunda ders açılması için öğrenci sayısı nedir? *

Marmara Üniversitesi Yaz okulu yönetmeliğinin 8.Maddesinin 2.fıkrası uyarınca Üniversitemiz Yönetim Kurulu Yazokulunda derslerin açılabilmesi için en az 15 Öğrenci olması kabul edilmiştir.

 

İlgi karar örneği

Yaz Okulunda üsten ders alabilir miyim? *

 Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği nin 9.maddesinin 6.fıkrası uyarınca :

MÜ öğrencilerinden, GANO’su en az 3,00 olanlar üst yarıyıllardan ders alabilir.

Yaz okulundan kaç kredi/ders alabilirim? *

Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9.Maddesinin 2.fıkrası uyarınca

(2) Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla oniki saatlik dersi başka üniversiteden alabilir.

Başka bir üniversite yaz okulundan toplam ne kadar ders alabilirim? *

Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9.Maddesinin 11.fıkrası uyarınca

Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla oniki saatlik dersi başka üniversiteden alabilir.

Yaz okulunda ön kayıtta seçmiş olduğum dersler açılmazsa ne yapmam gereklidir? *

 Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslere kayıtlı öğrenciler, açılmayan dersin yerine “Kesin Kayıt” tarihlerinde BYS üzerinden başka bir ders seçebilir veya ücretlerinin iadesini isteyebilirsiniz. Açılmayan dersin yerine açılan derslerden ders seçmek isteyen öğrenciler, BYS'de açılmayacak olan dersi/dersleri üzerlerinden silip, başka bir dersi veya dersleri ekleyebileceklerdir. Ücret İadesi almak isteyen öğrenciler “BYS’den “Bilgilerim” kısmından IBAN ve İletişim bilgilerini doldurması gerekmektedir. IBAN numarasının öğrencinin kendisine ait olması şarttır, aksi durumda iade yapılamaz

Yaz okulunda açılmayan bir dersi başka bir üniversiteden alabilirmiyim ? *

  Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin üniversitemizde açılmamış olması ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanması gerekmektedir.  

Yaz okulu ders ücreti ne kadardır? *

  Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülteye / Yüksekokula ve toplam (teorik + uygulama) ders saatine göre hesaplanır. Yaz dönemine ilişkin birim bazında bir ders saat ücreti ilgi ilandaki tablodan görülebileceği gibi yaz okulunda bir öğrencinin kayıtlanacağı derslere göre ödeyeceği tutar BYS'den önkayıt zamanı içinde öğrenilebilecektir. Yaz okulu ders ücretleri ayrıca öğrencinin uyruğuna ve dersin eğitim diline göre değişiklik göstermektedir.

Yaz okulunda Üniversitenizden ders alabilirmiyim? *

  Üniversitemizden misafir öğrenci olarak ders alabilirsiniz. Bunun için haziran ayında Üniversitemiz web sayfasından ilgili duyuruya bakarak almak istediğiniz dersin “açılması önerilen dersler” listesinde olup olmadığına bakmalısınız. İstediğiniz ders varsa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek Öğrenci belgesi ve kimlik ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.      Misafir öğrenci kaydı yapıldıktan sonra https://bys.marmara.edu.tr/ adresinden Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapıp “İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız” linkini seçerek şifrenizi oluşturabilir, ders seçimi yapabilirsiniz. (bknz. http://oidb.marmara.edu.tr/bolum/727203/sayfa/5008/yaz-okulu )