Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Mezuniyet *

Lise diplomamın fotokopisini ya da aslını nasıl alabilirim? *

Mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde lise diplomalarının aslını aynı gün içinde alabilirler. Öğrenimine devam eden öğrenciler ise diploma fotokopisini alabilirler.

Azami süreyi kullandım ve mezun olmak için gerekli şartları yerine getiremedim ne yapmalıyım? *

Azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli şartları yerine getirememiş öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile derslere kayıt yaptırabilirler, ancak ders ve sınavlara katılma haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Mezun olmak için gerekli not ortalamasını (2,00) tutturamadım ne yapmalıyım? *

Öğrenci ilgili dönemin sonunda not yükseltmek amacıyla tek ders sınavına katılabilir. Tek ders sınavı sonucu not ortalamasını (2,00) tutturamamışsa ilk öğrenim döneminde öğrenim harcını ödemek koşulu ile DD ve DC olan derslere kayıt yaptırabilirler.

Mezun olabilmem için gerekli koşul nedir? *

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’ su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar

Belirtilen Sürelerde mezun olamadım, kaydım silinir mi? *

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam eder.