Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Mazeret Sınavları *

Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim? *

Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ancak birim yönetim kurulunun onayı ve birim yöneticisi veya yetkilendireceği yardımcıları gözetiminde ilgili öğrenci işleri bürosunca yapılabilir. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin kesinleştirilmiş harfli başarı notlarını etkilemez.

Hangi Durumlar Geçerli Mazeret Sayılmaktadır? *

Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 (Beş) iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen ara sınavlar için belirlenmiş mazeret döneminde kullanırlar.

Katıldığım/katılacağım tüm sınavlar için mazeret sınavı yapılır mı? *

Ara sınav (vize) için mazeret sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının (final)  mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

Mazeretli olduğum günler içinde yapılan sınavlara katılabilir miyim? *

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır

Mazeretim var ve ara sınavlara katılamayacağım? Ne yapmam gerekir? *

Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen ara sınavlar için belirlenmiş mazeret döneminde kullanırlar.