Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Ders Muafiyeti *

Ders muafiyeti hangi esaslara göre yapılmakadır? *

Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde Yüksekokulumuza muafiyet için dilekçeyle başvurmaları halinde, Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları dersler için Yüksekokulumuz Muafiyet ve İntibak komisyonu;10 Mart 2015 tarih ve 332-5-C sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen Marmara Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde muafiyet ve intibak taleplerini değerlendirir karara bağlar.

 

Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Dilekçeye, öğrencinin daha önce alarak başarılı olduğu derslere ait ders içerikleri ile yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesinin eklenmesi zorunludur. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

Muafiyet ve intibak işlemlerinin, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde Muafiyet ve İntibak Komisyonları tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılması gerekir.

 

Yabancı dil dersi için muafiyet sınavı yapılıyor mu? *

  Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrencilerin Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavları kayıt gününde, kayıt merkezinde yapılmaktadır. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınava girebileceklerdir. Sınav süresi 40 dakikadır.  

Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğumda başarılı olduğum ders/derslerden nasıl muaf olabilirim? *

  Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversitemize kayıtlanmış iseniz ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde yapmazsanız muafiyet talebiniz kabul edilmez ve kaydolduğunuz bölümün/programın tüm müfredatından sorumlu olursunuz. Muafiyet Talebinde Bulunulması için gerekli belgeler 1) Başvuru Dilekçesi 2) Transkript (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı) 3) Ders İçerikleri (kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı)