Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Akademik Danışmanlık *

Danışmanım atandı ancak danışmanım mazereti nedeni ile bir/birden fazla dönem görevine gelemeyecek ise danışman olarak kiminle görüşebilirim? *

Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm/program başkanının görüşüyle birim yöneticisi tarafından karara bağlanır. 

Danışman kimdir? Ne iş yapar? *

Her öğrenciye, “Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak öğrencinin akademik programını izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danışmanı tarafından önerilir. Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.