Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Tek Ders Sınavı Hk.

Güz Dönemi Tek Ders Sınavı 05.02.2018 Pazartesi Günü Saat 14:00'da Bilgisayar Sınıfında Yapılacaktır. Sınav sonuçları ilanından sonra mezun olabilmek için tek ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerimizin sınava girebilmeleri için en geç 02.02.2018 Cuma  günü saat 16:00'a kadar Meslek Yüksekokulumuza dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

Önemli Hususlar;

*Tek ders sınavına başvuracak öğrencinin müfredattaki 1 (Bir) ders dışında diğer derslerden başarılı olma şartı söz konusudur. Başarısız olup da sınavına girilmek istenen tek dersin, güz veya bahar dönemi dersi olması tek ders sınavına girme koşulu için engel teşkil etmemektedir.

*Ayrıca; Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler de GANO’sunu 2,00 veya daha fazla bir değere yükseltmek amacıyla (DD veya DC harfli notlarından herhangi bir dersin) tek ders sınavına girebilir; ancak tek dersten alınacak en yüksek sınav sonucu ile birlikte (AA) GANO’sunun 2,00 veya daha yukarı bir orana yükseltebilme durumu söz konusu olmalı.

*Tek ders sınavına girecek öğrenci bu derse, daha önce kayıtlanmış olması gerekmektedir. Daha önce kayıtlanılmamış bir dersin tek ders sınavına girilemez.

 

Bu sayfa Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından en son 25.01.2018 09:36:14 tarihinde güncellenmiştir.