Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları ve Sonuçları (10.08.2018)

--  16.08.2018 - 16.08.2018 K.İçi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedek Kontenjan İlanı

--  16.08.2018 - 17.08.2018 K.içi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedeklerden Ön Kayıt Dilekçesi Alınması

--  27.08.2018 - 27.08.2018 K.içi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedek-Kesin kayıt Hakkı Kazananların İlanı

--  28.08.2018 - 28.08.2018 K.içi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedek-Kesin kayıt Hakkı Kazananların Kaydı

 

İLK BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

--  Dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

-- ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı,

-- Önceki programındaki başarı durumunu gösterir transkriptini (not döküm belgesi),

--Öğrenci Belgesi

--Disiplin Cezasının Bulunmadığına Dair Belge (Bu ibare diğer belgelerde de yer alabilir.)

--Müfredat belgesi ve ders içerikleri.

Müfredat Belgesi : Öğrenim görülen bölümün bütün derslerini gösteren (Derslerin bulunduğu sınıfı, kredisi, saatinin yer aldığı) belge. Bu belge ders içeriği değildir. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar (4. sınıf da dahil) yani mezun oluncaya kadar sorumlu olunan müfredatı gösteren belgedir (Bu belgeye Ders planı da denilmektedir) 

ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı :  (YGS ve Yerleştirme Puanlarının yer aldığı belge. Bu belge ayrı ayrı düzenlenmişse her ikisi de teslim edilmelidir)

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının duyurusunu da görmek için tıklayınız.

Bu sayfa Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından en son 10.08.2018 15:04:40 tarihinde güncellenmiştir.