Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

2017-2018 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

Adalet MYO 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları

Başvurular Meslek Yüksekokulumuza  şahsen( veya noter vekaleti ile) yapılacaktır. 

2017-2018 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız.


BAŞVURU ŞEKLİ;

 * Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerin asılları (onaylı, imzalı ve mühürlü) ile birlikte  Meslek Yüksekokulumuza  şahsen( veya noter vekaleti ile) müracaat edilerek yapılacaktır.

  • Ön Başvuruda istenen bilgi ve belgeler; (Tüm belgeler mühürlü ve imzalı (onaylı) olmak zorundadır.)

1. ÖSYS yerleştirme belgesi ve puan sonuç belgesi;

     * Üniversitenize yerleştiğiniz yıldaki her iki belgenin ‘Kontrol Kodu’ görünecek şekilde alınmış bilgisayar çıktısı.

2. Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) transkript belgesi,

3. Güncel tarihli öğrenci belgesi, mühürlü ve imzalı (onaylı)

4. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) mühürlü ve imzalı (onaylı)

5. Öğrencinin müfredat programını gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde imzalı ve mühürlü “onaylı” olarak.)

     * Kayıtlı olunan bölüm/programın eğitim-öğretim süresi boyunca her yarıyılında hangi derslerin okutulduğunu gösterir belgedir.

6. Öğrencinin müfredat programında yer alan derslerin içeriklerini gösterir belge. (En az bir paragraftan oluşmalıdır.)

      * Müfredat programında yer alan derslerin en az bir paraftan oluşan açıklanmış halidir.

7. II.Öğretim Bölüm/Programlardan I.Öğretim Bölüm/Programlarına yatay geçiş başvurusunda;

    * %10’a girdiğine dair belge. (Belge ön kayıt sırasında getirilmek zorundadır.) mühürlü ve imzalı (onaylı)

8. 2 Adet Fotoğraf


 2017-2018 Bahar dönemi için yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin takip etmesi gereken tarihler aşağıda gösterilmiştir.

  • 22.01.2018 - 24.01.2018 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları
  • 02.02.2018 - 02.02.2018 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı
  • 05.02.2018 - 06.02.2018 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Asil Kayıtlar
  • 07.02.2018 - 07.02.2018 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıtlar İlanı
  • 08.02.2018 - 09.02.2018 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıtlar
 
  • Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;

*Kayıtlar Meslek Yüksekokulunumuza yapılacaktır.

1. ÖSYS yerleştirme puan çıktısı ve ÖSYS sonuç çıktısı.

2. 2 Fotoğraf

3. Dilekçe (Kesin kayıt sırasında ilgili birim tarafından verilecektir.)

4. %10 başarı belgesi (II.Öğretim Bölüm/Programlardan I.Öğretim Bölüm/Programlarına yatay geçiş hakkı kazanan,) aslı.

5. TC Kimlik aslı.

6. 2017-2018 Güz dönemine ait güncel öğrenci belgesi

*Kesin kayıt sırasında, başvuruların şahsen veya noter vekâletli kişiler tarafından yapılması zorunludur.


Önemli Notlar;

*İlanda güncelleme yapılabilir.

*Online başvuru alınmayacaktır.

*Yukarıda belirtilen belgeler mühürlü, imzalı (onaylı) olması gerekmektedir. Aksi durumda belgegeçersiz sayılır, kabul edilmez.

*Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

*Yabancı dildeki belgelerin yeminli tercüman tarafından tercümesi edilmesi gerekmektedir.


 

İLGİLİ MEVZUAT

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, ihtiyaç duyduğu bilgileri aşağıdaki mevzuat düzenlemeleri üzerinden takip edebilir:

-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

-Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

-Marmara Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

-Marmara Üniversitesi Akademik Takvimi

Bu sayfa Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından en son 07.06.2018 12:19:01 tarihinde güncellenmiştir.